Shadowlands

“Waarom heeft God nou die jodin (Joy Gresham) zo onaangenaam aan de kanker laten overlijden en waarom heeft U (God) al die lichamelijke rampen niet op de katholiek C.S. Lewis losgelaten? En waarom heeft U een geloof op ons afgestuurd, waarvan de uiteindelijke strekking is: wat vreselijk voor hem dat zij dood gaat?' Onterechte vragen van Max Pam in NRC Handelsblad van 4 december.

Nog jaren voor het overlijden van Joy Gresham leed de schrijver C.S. Lewis zelf ondraaglijke pijnen als gevolg van de botziekte osteoporose en tot zijn dood drie jaar na Joy heeft hij het zwaar te verduren gehad. En wat dat christelijk geloof betreft, een Lewiskenner weet hoe pijnlijk Max Pam ernaast zit als deze columnist suggereert dat het christendom van Lewis er een is waarbij het uitsluitend gaat om lijden.

(“Pijn hoera! Lijden!' hoont Max Pam boosaardig.) De biograaf George Sayer plaatste in 1996 terecht Lewis tegenover een christelijk sektarisch geloven. Tenslotte verzwijgt Max Pam, naar ik vrees bewust, het slot van de film Shadowlands. Daarin uit Anthony Hopkins, in de rol van C.S. Lewis tegenover het zoontje van zijn overleden vrouw, woorden van geloofstwijfel over het bestaan van zijn moeder na haar dood. Kennelijk kon de columnist dat slotdialoog niet gebruiken voor zijn interpretatie waarin ook nog eens volslagen irrelevant geschermd wordt met het antisemitisme.