BIJ ALLEEN PIJN IN DE BORSTEN HELPT MAMMOGRAFIE NIET

Bij vrouwen die pijn ondervinden in de borsten, zonder dat er andere klachten zijn, en die zich laten onderzoeken met mammografie of andere beeldvormende technieken komt net zo vaak borstkanker voor als bij vrouwen zonder borstpijn die worden onderzocht.

Ongeveer een op de zeven vrouwen die bij een radioloog terechtkomen voor onderzoek van een of beide borsten, is verwezen op grond van pijnklachten. Zij zijn verwezen door hun huisarts en soms door een specialist, meestal omdat zij bang zijn borstkanker te hebben. Nu is nader onderzocht of louter pijnklachten, zonder andere verschijnselen zoals voelbare afwijkingen in de borsten, een zinvolle aanleiding vormen voor mammografie of onderzoek met ultrageluid. De Nederlandse onderzoekers evalueerde 987 vrouwen die tussen 1992 en 1996 met alleen pijnklachten werden doorverwezen naar het Kennemer Gasthuis. Ter controle werd een even groot aantal vrouwen zonder pijnklachten genomen die zulk onderzoek ondergingen wegens andere redenen, zoals borstkanker in de familie (British Medical Journal, 28 nov).

Bij de vrouwen met pijnklachten was bij het specialistische onderzoek in acht gevallen sprake van een verdachte afwijking en in vier gevallen van aanwijzing voor kanker. Bij de eerst genoemde acht leverde een daarop volgende biopsie geen aanwijzing voor kanker en bij de laatstgenoemde vier een bevestiging van kanker. Het totaal van acht verschilde statistisch niet met de zeven vrouwen van de controlegroep van 987 die om andere reden onderzocht werden en die borstkanker bleken te hebben; het resultaat kwam overeen met wat bij bevolkingsonderzoek gevonden wordt.

De conclusie van de onderzoekers luidt dat indien alleen sprake is van pijnklachten zonder andere verschijnselen, mammografie en onderzoek met ultrageluid geen meerwaarde bieden boven het routine bevolkingsonderzoek.