Rechter spreekt gedeputeerden vrij

ARNHEM, 11 DEC. De Gelderse gedeputeerden T. Doesburg en J. de Bondt zijn vanochtend vrijgesproken van de verdenking dat ze de geheimhoudingsplicht hebben geschonden bij de benoeming van commissaris van de koningin Kamminga, eind 1996.

De rechtbank in Arnhem bepaalde dat “nergens uit af te leiden valt' dat Doesburg en De Bondt als gedeputeerde informatie vanuit de vertrouwenscommissie, die een voordracht voor een nieuwe commissaris moest doen, aan derden hebben doorgespeeld. Dat was hun door het OM verweten. De gedeputeerden toonden zich na de uitspraak “verheugd'. “Ik heb steeds gezegd dat we niets strafbaars gedaan hebben. We hebben gewoon onze politieke plicht gedaan. Ik ben blij dat de rechtbank het daarmee eens is', reageerde De Bondt.

Begin 1997 maakte het OM bekend dat vier Gelderse politici vervolgd zouden worden. De twee andere politici fractievoorzitters W. Scheerder van de PvdA en zijn VVD-collega C. van Berkestijn (beiden in de vertrouwenscommissie), troffen een schikking; de gedeputeerden lieten het voorkomen.

Bij de behandeling van de zaak vorige week werd duidelijk dat er afspraken waren gemaakt in de Gelderse politiek: het zou in ieder geval een VVD'er zijn die scheidend commissaris Jan Terlouw diende op te volgen. Oud-minister Ed Nijpels was voor alle partijen een goede kandidaat.

Anders dan de rest van de vertrouwenscommissie liet Van Berkestijn intern evenwel weten dat ze de voorkeur gaf aan Jan Kamminga. Dat zou te maken hebben met afspraken in Den Haag, waar VVD-voorman Bolkestein Nijpels niet wilde, en waar bij de benoeming van Alders in Groningen de afspraak was gemaakt dat Kamminga naar Gelderland zou gaan.