RAMSJ

B. Theunissen en R.P.W. Visser: De wetten van het leven; historische Paperback, Ambo 1996, van f49,50 voor f15,-. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam. Donner Rotterdam. grondslagen van de biologie 1750-1950.

Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw ontwikkelde de bestudering van het verschijnsel 'leven' zich tot een apart werkterrein dat uiteindelijk in 1802 de naam biologie kreeg. Theunissen en Visser schreven een gedegen geschiedenis, met nadruk op het baanbrekende onderzoek in de negentiende eeuw, en de coryfeeen (onder wie Darwin en Mendel) die daar verantwoordelijk voor waren. Ieder hoofdstuk bevat bibliografische verwijzingen.