Rapport: houd rekening met nieuwe allochtonen

DEN HAAG, 10 DEC. De integratie van nieuwe groepen immigranten in Nederland zal de komende jaren grote problemen opleveren. De Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) schrijft dit in een advies, dat vandaag aan het kabinet is aangeboden.

Nederland zal volgens de Raad in 2015 ongeveer twee miljoen allochtonen tellen, een verdubbeling ten opzichte van 1995. “Nieuwe groepen zullen Nederland blijven binnen komen. Het gevolg is dat er altijd sprake zal zijn van een omvangrijke eerste generatie nieuwkomers tweederde van het totaal, die niet of nauwelijk integreert, de taal niet goed spreekt, en geen zicht heeft op de inrichting van de Nederlandse samenleving.' De RMO wijst erop dat allochtonen van de tweede en derde generatie wel goed integreren.

De Raad stelt dat het minderhedenbeleid niet beperkt kan blijven tot maatregelen om allochtonen te integreren; het kabinet moet ook beleid ontwikkelen om nieuwe immigranten het hoofd boven water te laten houden. Bij de bepaling van het sociale beleid (bijstand, huursubsidie, ziekenfonds) moet het kabinet daarom rekening houden met deze groeperingen, aldus de RMO. Verder moeten de besturen van woningbouwverenigingen en scholen “ruimte maken voor allochtonen' en moeten leden van etnische minderheden zichzelf beter organiseren.