Populariteit euro groeit

AMSTERDAM, 10 DEC. Ruim driekwart van de Nederlanders is voor de invoering van de euro. De acceptatiegraad van de Europese munt onder de Nederlandse bevolking is in het afgelopen halfjaar gestegen van 69 procent naar 78 procent. Dat blijkt uit de zevende euro-enquete van De Nederlandsche Bank die gisteren is gepubliceerd.

De centrale bank onderzoekt ieder halfjaar de populariteit van de munt die over drie weken in girale vorm wordt ingevoerd en met ingang van 2002 een wettig betaalmiddel wordt.

Met name onder lager en middelbaar opgeleiden is de aanvaardbaarheid van de euro sterk toegenomen.

Van de Nederlanders met alleen lagere school stond in september 1997 slechts 46 procent achter de euro. Nu is dat 78 procent. Steeds meer mensen voelen zich voldoende geinformeerd over de euro. In maart was dat nog 41 procent van de bevolking, nu 61 procent. Onder de Italianen is de euroaanhang met 83 procent het grootst. Duitsers zijn nog het meest sceptisch. Daar is 51 procent voor de komst van de munt.