'Paspoorten drukken in Duitsland'; Suggestie PvdA-Kamerlid

DEN HAAG, 9 DEC. Het kabinet moet serieus overwegen het Nederlandse paspoort in het buitenland te laten drukken, bijvoorbeeld in Duitsland.

Dit heeft het Tweede-Kamerlid Wagenaar (PvdA) gisteren na afloop van een vertrouwelijk overleg over fraude met het nieuwe paspoort verklaard. Andere partijen lieten al direct weten daar weinig voor te voelen.

Minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) stelde de Tweede Kamer gisteren op de hoogte van fraude met het nieuwe paspoort, dat op 1 oktober 1997 werd ingevoerd. Het gaat om acht vervalsingen, die veelal in het buitenland zijn ontdekt. De bewindsman zou vandaag een brief aan de Tweede Kamer sturen over de problemen met het nieuwe paspoort.

“Geen enkel paspoort is fraudebestendig', verklaarde Van Boxtel gisteren na afloop van het overleg. “Alle landen kampen met dit probleem. Wil iemand kwaad en beschikt hij over de goede technieken, dan kan hij een paspoort namaken.' De paspoorten van Duitsland echter staan onder deskundigen en criminelen bekend als reisdocumenten die het moeilijkst te vervalsen zijn.

Coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat de minister zo snel mogelijk een nieuw paspoort moet introduceren. Een nieuw paspoort is voorzien uiterlijk per 1 januari 2001, maar VVD en D66 willen deze datum naar voren halen. Dat is lastig, omdat de Europese aanbestedingsprocedure veel tijd vergt. PvdA en D66 zeiden gisteren ook te voelen voor een centrale uitgifte van het paspoort. Het reisdocument wordt momenteel door de gemeenten uitgegeven, maar dit systeem van klaar-terwijl-u-wacht is fraudegevoeliger dan centrale uitgifte. Van Boxtel wilde nog niets zeggen over een eventuele centrale uitgifte van het paspoort.

De jongste vervalsingen blijken te bestaan uit de verwisseling van de foto in het paspoort. Deze foto zit nu tussen het papier en een speciale plastic deklaag.

Vervalsers hebben toch een manier gevonden om de foto tussen het papier en de plastic deklaag uit te halen.

Overigens wist Van Boxtel al sinds begin oktober dat er vervalsingen van het nieuwe paspoort in omloop waren. Het Kamerlid Brood (VVD) verwijt minister Van Boxtel dat hij niet direct duidelijk heeft gemaakt dat het om vervalsingen ging. Maar zijn collega Kant van oppositiepartij SP wees er gisteren op dat de Kamer verschillende keren heeft vergaderd over de vraag of het overleg al dan niet vertrouwelijk moest zijn. Daarmee zou veel tijd verloren zijn gegaan.