ECB sluit 'big bang' niet uit bij komst euro

BRUSSEL, 9 DEC. De Europese Centrale Bank (ECB) onderzoekt de mogelijkheid om in 2002 met een 'big bang' over te stappen van nationale munten op de euro. Dit heeft de president van de ECB, Duisenberg, gisteren gezegd in het Europees Parlement.

Volgens Duisenberg wordt onderzocht of het juridisch en economisch mogelijk en wenselijk is om zonder overgangstermijn de euro-bankbiljetten en munten in te voeren. Hij zei zelf te vermoeden dat het juridisch moeilijk zal zijn, maar geen definitief oordeel te hebben. De ECB-president zei ook dat er twijfels zijn of een big bang technisch haalbaar is. Van de elf landen die aan de euro deelnemen zijn er volgens hem enkele die in 2002 zo snel mogelijk van de nationale bankbiljetten willen overschakelen op de euro. Maar er zijn ook landen die het gedurende de maximaal toegestane termijn van zes maanden mogelijk willen maken om zowel met nationale munten als met euro's te betalen.

Duisenbergs toezegging een big bang te onderzoeken contrasteert met het voornemen van de Nederlandse regering om een overgangstermijn van maximaal vier weken te hanteren. Tijdens die termijn circuleren euro's en guldens naast elkaar als wettig betaalmiddel. De Nederlandsche Bank is niet voor een big bang om veiligheidsoverwegingen. De operatie zou te fraude- en misdaadgevoelig worden.

In de Tweede kamer is echter wel een meerheid voor een snelle overgang naar de euro. Het midden- en kleinbedrijf, en dan met name de detailhandel maakt zich al geruime tijd sterk voor een snelle overgang. Detaillisten, waaronder de grote winkelketens als Albert Heijn, vrezen vooral de kosten die het naast elkaar hanteren van twee munten met zich meebrengt.

Duisenberg bleek gisteren bereid om te onderzoeken of er een vorm van het zogenoemde 'front loading' mogelijk is, die een snelle overgang kan vergemakkelijken. Daarbij wordt het publiek al eerder voorzien van euro's, zonder dat de euro's al wettig betaalmiddel zijn. Minder vergaande vormen van front loading behelzen het van te voren al voorzien van “bepaalde punten' van euro's, aldus Duisenberg.