WINDMASTER FAILLIET

Windmaster Nederland, fabrikant van windmolens, is failliet verklaard. Het bedrijf kon de schuldenlast van 22 miljoen gulden niet meer dragen.

Curator C. Okkerse spreekt met vier geinteresseerde partijen over verkoop van lopende projecten en de technologie. Als dat lukt kan een deel van de 25 personeelsleden zijn baan behouden.