Overheden samen in wegen

DEN HAAG, 5 DEC. Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) kon gisteren opgelucht mededelen dat ze alsnog overeenstemming met regionale en lokale overheden had bereikt over de versnelde aanpak van een reeks knelpunten in de infrastructuur.

Voor veel van deze projecten was al geld uitgetrokken, maar een versnelde aanpak vergde extra geld. Dat werd in wederzijds overleg gevonden. Provincies en gemeenten toonden zich soms bereid financieel mee te werken aan de snellere verwezenlijking. In sommige gevallen kwamen rijk en lagere overheden in principe overeen om projecten samen met bedrijven te realiseren. Met het noorden was er geen overleg, omdat dat onlangs al ruim was bedeeld.

Limburg: met bestuurders uit deze provincie werd een 'package deal' gesloten, waarbij de verwezenlijking van de A73, de A74, de N280 en een oostelijke ringweg bij Roermond aan elkaar werden gekoppeld. De A73 tussen Venlo en Roermond zal nu in de periode 2003-2007 moeten worden aangelegd voor een bedrag van 1,3 miljard gulden. Op deze weg komt ook een tunnel onder het Roerdal, die uit een speciaal, zogeheten inpassingsbudget zal worden gefinancierd. De A74, waarvoor 125 miljoen is uitgetrokken, moet voor 2008 gereed zijn. De gewenste tunnel onder de A2 bij Maastricht zal er wellicht via samenwerking met het bedrijfsleven komen. Wanneer is echter onzeker.

Noord-Brabant: de A50 tussen Eindhoven en Oss zal in 2003 in gebruik moeten worden genomen. Er is een budget voor van 650 miljoen gulden. De A59 tussen Rosmalen en Geffen moet worden afgerond tussen 2007 en 2010 voor een bedrag van 240 miljoen. Wellicht zal ook dit laatste project via publiek-private samenwerking worden gerealiseerd.

Gelderland: de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens, die grotendeels door Gelderland loopt, zal tussen 2005 en 2008 voor 600 miljoen gulden worden aangepast. Voor verbetering van het traject Grijsoord-Valburg op de A50 is 495 miljoen gulden beschikbaar.

Voor de uitbreiding van de N18 tussen Varsseveld en Enschede tot autoweg is het rijk alleen bereid als de regio zelf een substantieel deel betaalt. Of dit lukt, is nog onzeker.

Overijssel: ook in deze provincie een 'package deal', waarbij de verlenging van de A35 met het traject Wierden-Almelo zal zijn gekoppeld aan de omlegging van de N34 bij Ommen. Voor deze operatie, die tussen 2007 en 2010 moet geschieden, is 375 miljoen gulden beschikbaar.

Noord-Holland: naar de mogelijkheden van een Tweede Coentunnel zal studie worden verricht. Eventueel zal dit project samen met het bedrijfsleven worden gerealiseerd, waarna dat via tolgelden zijn geld zou terugverdienen.

Zuid-Holland: de N11 tussen Alphen en Bodegraven zal tussen 2006 en 2010 voor een bedrag van 130 miljoen gulden in een autoweg veranderen. Als de provincie meer geld ter beschikking stelt, kan het sneller.

Zeeland: de N57 tussen Middelburg en Veersedam zal vanaf 2006 voor een bedrag van 270 miljoen gulden worden verbeterd. Naar mate Zeeland meer bijspringt, kan ook dit project sneller worden verwezenlijkt.