Schipholcijfers

Bakkum Het RIVM en het CPB hebben berekend dat Schiphol door kan groeien van 400.000 tot 800.000 vliegbewegingen binnen de milieugrenzen (NRC Handelsblad, 18 november). Deze verdubbeling van het vliegverkeer moet worden bereikt door aanpassing van het banenstelsel en het inzetten van stillere vliegtuigen. Over onveiligheid en uitlaatgassen wordt niet gesproken.

Op sommige plaatsen zal hierdoor de overlast wellicht verminderen, maar elders zal de frequentie van de overlast binnen de milieugrenzen toenemen. Als het al mogelijk zou zijn 50 procent stillere vliegtuigen te maken, dan lijkt dit de overlast te compenseren. Maar dat is schijn; het aantal vliegtuigen is dan verdubbeld en het vliegtuiglawaai is niet meer van de lucht. Aanpassing van het banenstelsel zou daarvoor een oplossing moeten bieden, maar daardoor verdubbelt het aantal mensen dat last krijgt van vliegtuiglawaai.

Vijftig procent van de bevolking vindt volgens een onderzoek van NOVA/InterView dat Schiphol mag doorgroeien. De meesten wonen ver van Schiphol en hebben dus makkelijk praten. De uitkomst van een dergelijk onderzoek laten meewegen bij een besluit over Schiphol is dus schijndemocratie.