Nederlanders worden steeds guller

Nederlanders worden steeds guller. Dat valt af te leiden uit het zojuist gepubliceerde `verslag Fondsenwerving 1997' van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De 334 voornaamste fondenswervende instellingen haalden vorig jaar samen 1,44 miljard gulden binnen, dubbel zoveel als in 1990. Na aftrek van kosten bleef daar 1,27 miljard van over.

Daar kwamen nog eens `overige baten' bij ter waarde van 1,43 miljard gulden. Opvallend hierbij is de sterke stijging van de post `resultaat beleggingen' tot 215 miljoen, gevolg van de sterke koersstijgingen vorig jaar op de beurs.

Veruit de grootste overige bate is `subsidies van overheden' met een waarde van 882 miljoen gulden. In 1990 was dat nog maar 71 miljoen. Van de totale fondsenwerving over 1997 van 2,7 miljard gulden werd 2,5 miljard aan de diverse doelen besteed.

Aan de ontvangende kant kwam Foster Parents Plan met ruim 210 miljoen gulden als eerste uit de bus, gevolgd door Kankerbestrijding met 115,5 miljoen en het Rode Kruis met 59,8 miljoen gulden.