Universiteit vergrijst in hoog tempo; Weinig vrouwen in de top

ROTTERDAM, 3 DEC. Het personeel binnen universiteiten vergrijst in hoog tempo. De instroom van jongeren is beperkt, evenals de doorstroom van vrouwen naar hogere functies.

Dit blijkt uit het rapport Wetenschappelijk Onderwijs PersoneelsInformatie 1997 van de overkoepelende organisatie van universiteiten (VSNU).

Het aantal vrouwen in hogere functies is iets gestegen, maar blijft ver achter bij de mannen. Zo waren er eind 1997 121 vrouwelijke hoogleraren tegenover 2.324 mannen en 197 vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD's) tegenover 2.431 mannen. Het aandeel van vrouwen in de totale personeelsbezetting van universiteiten is iets toegenomen: tussen 1990 en 1997 met 4 procent tot 33 procent.

Het universitair personeel vergrijst drastisch. Vooral het aantal 50-plussers stijgt fors: tussen 1990 en 1997 met 8 procent tot 17 procent. De Universiteit van Amsterdam is koploper: ruim 36 procent van het personeel is ouder dan vijftig. “De bezuinigingen sinds het midden van de jaren tachtig zijn een belangrijke oorzaak”, zegt de VSNU-woordvoerder. “Diegenen die er het laatst zijn bijgekomen en de mensen met tijdelijke contracten, worden het eerst ontslagen. Dat zijn vaak de jongeren.”

Steeds minder jongeren ambieren een wetenschappelijke carriere. Het aantal assistentonderzoekers (aio's) neemt af: in 1993 waren er 5.200, vier jaar later nog maar 4.100. Vooral de technische vakken kampen met concurrentie van het bedrijfsleven dat hogere salarissen betaalt. Daarnaast hebben de verschillende bezuinigingsronden de aanstelling van assistent-onderzoekers belemmerd. “Als er minder geld is om nieuw personeel aan te nemen, dan vallen de aio's als eerste af”, zegt de woordvoerder van de VSNU. Een aio krijgt een vierjarige aanstelling volgens een CAO, met een salaris dat oploopt tot ruim 3.000 gulden netto per maand.

Minister Hermans (Onderwijs), sprak twee weken geleden tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting zijn zorg uit over het gebrek aan vrouwelijke hoogleraren.

Hij wil dat de universiteiten dat probleem aanpakken. Sinds vorig jaar is de Wet Evenredige Vertegenwoordiging van kracht, die universiteiten verplicht streefcijfers voor het aantal vrouwen in hogere functies te noemen en maatregelen bekend te maken om die cijfers te halen. De VSNU laat weten dat nog niet alle universiteiten aan die verplichting hebben voldaan.