`Meer investeren in computer op school'

ROTTERDAM, 3 DEC. Minister Hermans (Onderwijs) moet jaarlijks twee keer zoveel geld uittrekken (525 tot 700 miljoen gulden) als begroot voor de invoering van computers en Internet op scholen. Anders blijven scholen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) achter bij andere overheidssectoren. Van die investering zou jaarlijks 120 tot 180 miljoen gulden moeten gaan naar aankoop van educatieve software.

Dit is de conclusie van het bureau Andersson Elffers Felix, dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs de educatieve softwaremarkt onderzocht. Het onderzoek is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet heeft voor deze regeerperiode een bedrag voor computers beschikbaar gesteld van 40 miljoen gulden dat oploopt tot 240 miljoen gulden per jaar in het jaar 2001. Dat geld is bedoeld voor onderhoud. Daarnaast investeert de overheid een keer 670 miljoen gulden in onder andere de aanleg van een computernetwerk voor scholen en de bijscholing van leraren. Hermans zal het advies “meenemen” in zijn plannen voor ICT die hij begin volgend jaar bekendmaakt, laat hij weten.

Zolang de koopkracht van scholen uitblijft, zijn educatieve uitgevers “zeer voorzichtig” met investeren in software, zeggen zij desgevraagd. De uitgevers Thieme, Malmberg en Wolters noemen 150 miljoen gulden voor software een “absoluut minimum”. “Ontwikkeling van software voor een lesuur kost drie keer zoveel als een lesuur in een boek”, zegt Wolters-uitgever S. de Valk.

Dit jaar hebben 100 `voorhoedescholen' van de 750 middelbare scholen, 300 gulden per leerling gekregen om computers te kopen; de overige scholen en alle basisscholen wachten af of ook zij computers krijgen. De plannen daarvoor van oud-minister Ritzen bleken te duur. De voorhoedescholen kunnen zich al aansluiten op het netwerk voor scholen `Kennisnet', dat Hermans vandaag heeft geopend.

Voor het onderzoek zijn de investeringen in ICT van scholen vergeleken met die van onder meer gemeenten en politie. Scholen lopen ver achter op dit gebied, zo is de conclusie: gemeenten besteden twee keer zoveel aan ICT en de politie vijf keer zoveel.