Kabinet bemoeit zich niet met lonen

DEN HAAG, 3 DEC. Het kabinet laat de loonvorming bij de komende CAO-onderhandelingen geheel aan de sociale partners over. Van een oproep tot loonmatiging door premier Kok is nooit sprake geweest. Dat bleek vandaag na afloop van het jaarlijkse najaarsoverleg waarbij sociale partners en kabinet de sociaal-economische plannen voor de nabije toekomst bespreken.

Volgens minister De Vries (Sociale Zaken) is het niet nodig dat het kabinet zich “op een bepaalde wijze zal opstellen” als over de collectieve arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld. “De sociale partners hebben over een lange reeks van jaren aangetoond dat ze op een verantwoorde wijze met loonvorming om kunnen gaan.” Werkgeversorganisaties willen bij die CAO-onderhandelingen niet verder gaan dan het afspreken van een loonstijging van 2 procent. De FNV eist 3,5 procent, het CNV voelt voor 3,25 procent.

De Vries deed zijn uitspraken naar aanleiding van die van minister-president Kok die de sociale partners op 20 november waarschuwde voor de komende afnemende economische groei. Zonder het woord loonmatiging te noemen, zei Kok toen dat hij ervan uitging dat de neerwaartse cijfers ook voor de sociale partners “een realiteit” dienen te zijn.

Met name de vakcentrale FNV reageerde furieus op wat zij ervoeren als een oproep tot loonmatiging. Vandaag stelde FNV-voorzitter De Waal echter dat er sprake is geweest van een misverstand. Hij zei van het kabinet de boodschap mee te hebben gekregen dat “wij onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen”. “De loonvorming moeten we overlaten aan het decentrale proces.”

Tijdens het najaarsoverleg is ook gesproken over de kabinetsplannen om iedereen die werkloos wordt binnen een jaar een zogenoemd traject van scholing werkervaring of actieve arbeidsbemiddeling aan te bieden.

Voor dit plan wil minister De Vries een beroep doen op de speciale fondsen van de sociale partners voor de bestrijding van de werkloosheid.