De wet is er ook voor de provincie Zuid-Holland

Voorschoten De provincie Zuid-Holland wilde op 27 november besluiten over de gebiedsuitbreiding van Den Haag, ten koste van een aantal randgemeenten. De boekhouding van Den Haag moet sluitend worden gemaakt door randgemeenten gebied te ontnemen. Tegen deze `annexatie' bestaat massaal verzet.

Provinciale Staten hebben echter verzuimd de ondernemingsraden van de desbetreffende randgemeenten om advies te vragen. Dat is wettelijk voorgeschreven. De rechter heeft de Provinciale Staten daarom verboden om een besluit over de gebiedsuitbreiding te nemen. Ook de provincie moet immers doen wat de wet voorschrijft.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland reageren daarop bij monde van de gedeputeerde Van der Goot. De rechter maakt naar zijn wijze van zien de provincie monddood en ontneemt de provincie de mogelijkheid om zelfs maar te discussieren over de gebiedsuitbreiding. Daarmee scharen GS zich bij de gezagsdragers - de minister-president voorop - die menen in het openbaar een hun niet welgevallige rechterlijke uitspraak te mogen kritiseren. Zij weten kennelijk niet dat de rechterlijke macht onafhankelijk is en dat rechterlijke uitspraken moeten worden gerespecteerd. Vooral en in de eerste plaats door de overheden. Het zijn de overheden die de primaire bewakers en dragers (behoren te) zijn van de rechtsstaat.

Met dergelijke reacties verwezenlijken zij de rechtsstaat niet, maar helpen zij deze ten grave te dragen. Van der Goot oppert in NRC Handelsblad van 27 november zelfs de gedachte om aan de minister van Binnenlandse Zaken te vragen aanpassing van de wet op de ondernemingsraden te overwegen. Daarmee gaat hij een stapje verder.

De provincie maakt een fout door de wettelijk voorgeschreven rechtsbescherming niet te bieden. De rechter straft dat af. Nu moet de rechtsbescherming maar worden weggenomen door de wet aan te passen. Het is de zaak op zijn kop zetten. Falende overheden moeten de hand in eigen boezem steken en niet de eigen fouten proberen recht te zetten door middel van wetswijziging.