Looneis 3,25 procent in goederenvervoer

De CNV vakbond voor het beroepsgoederenvervoer wil in de nieuwe, eenjarige CAO voor deze sector een loonsverhoging van 3,25 procent afspreken. Toeslagen en vergoedingen moeten volgens de bond met hetzelfde percentage omhoog. Daarnaast wil de bond een betere naleving van de bestaande afspraken over uitbetaling van wachturen. Uit een onderzoek van KPMG is gebleken dat bijna de helft van de chauffeurs honderden guldens per maand mislopen doordat er met deze CAO-bepaling wordt gesjoemeld, aldus CNV Beroepsgoederenvervoer. Ook zal de bond om een uitgebreid pakket maatregelen vragen voor verbetering van werkgelegenheid en employability. (Redactie Economie)