Jongerenfonds Robeco populair

Sinds gisteren is het `Jongerenfonds' van Robeco (RG YoungDynamic Fund) officieel genoteerd aan de beurs in Amsterdam, met een openingsnotering van 25 gulden. Vanaf de introductie van het fonds hebben jongeren, ouders en grootouders grote belangstelling getoond: 14.000 deelnemers hebben ingeschreven met in totaal 26 miljoen gulden.

Inmiddels is het fonds `volbelegd' en zijn aandelen gekocht in bedrijven als Coca Cola, Microsoft, Intel, Aegon, Pfizer, Yahoo!, The Gap Pizza Express, Nintendo en Harley Davidson. Met een interactieve YoungDynamic website op Internet, een Magazine en een DS-Rom poogt Robeco jongeren vertrouwd te maken met beleggingen. (Redactie Economie)