EURONIEUWS ; EUROMOEHEID

De campagne `de euro wordt van ons allemaal' van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro heeft “in een klap grote bekendheid gegeven aan de komst van de euro bij de hele Nederlandse bevolking”. Dat schrijft minister Zalm van Financien in een brief over de voortgang van de campagne aan de Tweede Kamer.

De eurocampagne loopt sinds mei van dit jaar via dagbladen, tijdschriften buitenreclame en reclamespots op radio en televisie, en is erop gericht zoveel mogelijk Nederlanders in aanraking te laten komen met de euro. “Alleen door het verstrekken van informatie kan de Nederlandse samenleving eind 2001 klaar zijn voor de invoering van een nieuwe munt” aldus Zalm. Dat verloopt volgens hem voorspoedig. “Uit onderzoek is gebleken dat de herkenbaarheid van de campagne erg hoog scoort, hiermee is het beoogde resultaat ruim behaald.”

Inmiddels is het accent van de campagne verlegd. De boodschap blijft “in 2002 komt de euro in uw portemonnee”, maar daar wordt aan toegevoegd “u kunt hem reeds eerder tegenkomen”.

Vanaf 1 januari 1999 om precies te zijn, want dan gaat de Economische en Monetaire Unie (EMU) van start. De veranderingen waar de campagne zich op richt, zijn de introductie van de euro op de beurs de introductie van de girale euro, de mogelijkheid om belasting te betalen in euro's met ingang van volgend jaar, en de vaststelling van de waarde van de euro. Zodra op 31 december, naar verwachting rond 16.00 uur 's middags, de waarde van de euro definitief bekend is zal die op teletekst en op Internet gepubliceerd worden. Zo snel mogelijk daarna zal de waarde in advertenties worden opgenomen en in spotjes op radio en televisie.

De jaren tussen de invoering van de girale euro (1999) en de chartale euro (2002) zullen volgens Zalm qua voorlichtingsactiviteiten rustige jaren voor het Nationaal Forum zijn. “De voorlichting in deze fase is een subtiel proces waarbij de doelgroepen in een geleidelijk tempo moeten wennen aan de komst van de euro zonder dat er `euromoeheid' ontstaat.”

De campagne moet in die jaren “een evenwicht zoeken” waarbij er aan de ene kant voor gewaakt wordt dat de samenleving overvoerd wordt met informatie over de euro en waarbij aan de andere kant niemand gebrek aan informatie heeft. Tussentijdse opiniepeilingen moeten aangeven wat de stand van zaken is. Aan de hand daarvan wordt de campagne voortdurend aangepast. “Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde van de communicatie voor deze periode: wendbaarheid om op de ontwikkelingen en informatiebehoeften in de samenleving in te kunnen springen. Het complicerende in dit delicate traject is dat de voorlichting van het Nationaal Forum niet de enige informatie over de euro is die in deze fase in de samenleving wordt uitgezet, maar dat specifieke euro-informatie verspreid wordt door organisaties en bedrijven.”

Dat is overigens ook de bedoeling van Zalm. Het uitgangspunt van het Nationaal Forum is oer-Hollands: “soevereiniteit in eigen kring”. Dat wil zeggen dat het publiek zijn informatie over pensioenen bij de pensioenfondsen haalt, over verzekeringen bij de verzekeraars, enzovoort. “Deze organisaties kunnen waarmaken wat het Nationaal Forum niet kan: het verzorgen van specifieke en gedetailleerde voorlichting tot op het erf”, aldus de minister.