FNV handhaaft looneis van 3,5 procent

De vakcentrale FNV handhaaft haar eis voor loonstijging van maximaal 3,5 procent voor de komende CAO-onderhandelingen. De federatieraad van de FNV stelde dit gisteren vast bij het bepalen van de komende CAO-eisen.

Met het maximeren van de looneis legt de vakcentrale de wens naast zich neer van de aangesloten ambtenarenbond Abva/Kabo. Deze bond overwoog hogere looneisen te gaan stellen om de loonachterstand van bepaalde categorieen in te lopen. Met de looneis distantieert de FNV zich ook van de dringende oproep van premier Kok om de lonen te matigen nu de economische groei minder wordt. (Redactie Economie)