Surseance dreigt voor De Schelde

ROTTERDAM, 30 NOV. Marinewerf De Schelde in Vlissingen wil morgen uitstel van betaling aanvragen wanneer de overheid financieel niet bijspringt. Dit heeft bestuursvoorzitter R. van den Heuvel aan de vakbonden meegedeeld. De overheid is voor 90 procent aandeelhouder van de Koninklijke Schelde Groep, waar momenteel nog 1700 mensen werken.

De directie van De Schelde voert vandaag in Den Haag overleg over financiele steun voor het bedrijf met het ministerie van Economische Zaken en Defensie, de belangrijkste klant van De Schelde. De marinewerf heeft enkele tientallen miljoen guldens steun nodig om de uitgeholde vermogenspositie van het bedrijf op te krikken. Blijft een financiele injectie uit dan zal huisbankier ABN Amro De Schelde geen krediet meer geven. Vorig jaar maakte De Schelde een recordverlies van 52,7 miljoen gulden.

Het overleg over steun aan de noodlijdende werf loopt nu al meer dan een jaar. Adviseur Max de Jong adviseerde voormalig minister Wijers (EZ) een bedrag van 50 miljoen te verstrekken voor versterking van het eigen vermogen van De Schelde, dat tevens op zoek moest gaan naar mogelijke alliantie- of fusiepartners. Wijers kon weinig met dat rapport en schoof het door naar zijn opvolger Jorritsma, die vandaag een beslissing moet nemen. Het kabinet hoopt voor dinsdag met een oplossing te komen voor De Schelde, zei minister Jorritsma vrijdag na de ministerraad. Maar zij liet zich er toen niet over uit wat de bijdrage van het kabinet aan die oplossing zou kunnen zijn. Jorritsma is wat het geven van financiele steun betreft vooral geinteresseerd in hoeverre de marine klant blijft bij De Schelde, dat tot het jaar 2005 een order van 5,2 miljard gulden heeft voor de bouw van vier fregatten. De kiel voor de bouw van het eerste fregat is net gelegd. Maar Defensie heeft geen geld om na 2005 nieuwe schepen te bestellen bij De Schelde.

FNV Bondgenoten zegt dat er “een gigantisch probleem ontstaat bij De Schelde” wanneer de overheid vandaag niet tot een overbruggingskrediet beslist. Een woordvoerder van De Schelde spreekt de onheilstijding van de bonden tegen. Volgens hem is het “voorbarig” te stellen dat het bedrijf uitstel van betaling aanvraagt er als vandaag geen knopen worden doorgehakt. “Besluiten kunnen ook worden opgeschort.”