NIEUWE LICHTING; KAMERLEDEN WEL ERG BRAAF...

Waarin zoeken Tweede-Kamerleden hun genot: in drop, cholademelk en thee. Waarin zoeken nieuwe Tweede-Kamerleden hun genot: in drop chocolademelk en thee. Wat is uw favoriete genotmiddel, vroegen de journalisten Toof Brader en Marja Vuijsje aan alle 150 Kamerleden voor de nieuwste, editie van `Haagse portretten', een populair naslagwerk met beschrijvingen van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. En het resultaat is treffend: de jongste lichting parlementariers onderscheidt zich in zijn uitspattingen niet wezenlijk van de Kamerleden die er al zaten.

Natuurlijk, ook zij reiken wel eens naar een biertje, een glas wijn of een sigaret. En een enkeling, GroenLinkser Kees Vendrik, wil nog wel bekennen dat hij vroeger van een joint genoot, maar verder reikt de tegendraadsheid niet. Kamerleden zijn tegenwoordig heel gewoon: u vraagt wij antwoorden, ook op overbodige vragen, maar dan is het antwoord wel erg politiek correct.

Vierenvijftig Kamerleden kwamen er in mei van dit jaar bij en na de vorming van het kabinet trad nog een handjevol nieuwelingen aan: de jongste (Camiel Eurlings) is 25, de oudste (Wouter Gortzak) is 61, maar de dertigers domineren. Hoe zullen zij later herinnerd worden: als baanbrekend, als vernieuwend of als conformistisch?

De Tweede Kamer vernieuwt niet alleen heel snel (nog slechts 38 Kamerleden zitten langer dan vier jaar), zij academiseert ook in hoog tempo. Ambtenaren en semi-ambtenaren waren al langer de grootste groep Kamerleden, maar tegenwoordig zijn het vooral gestudeerde ambtenaren: 98 Kamerleden hebben een academische opleiding, van wie er tien twee studierichtingen volgden en elf ook een proefschrift schreven.

Wat is uw favoriete boek?, vroegen Brader en Vuijsje de Kamerleden. Mijn eigen proefschrift, antwoordde Lucy Kortram, een PvdA-debutante onbekommerd.

    • Kees van der Malen