Mens & bedrijf

J.P.A. van Bokhoven is benoemd tot algemeen directeur van Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Hij volgt de heer H.A. van Dijk op die eind september is teruggetreden. Van Bokhoven was hiervoor werkzaam als algemeen directeur van Ballast Nedam Grond en Wegen. Hij wordt in die functie opgevolgd door H.W. Postma, algemeen directeur van Ballast Nedam woningbouw en Postma wordt op zijn beurt opgevolgd door R.L.M. Jacobs, nu nog regiodirecteur Zuid bij Ballast Nedam woningbouw.