Lage toename bedden in zorg

VOORBURG, 30 NOV. De toename van het aantal bedden in instellingen voor gezondheidszorg is tussen 1990 en 1997 achtergebleven bij de bevolkingsgroei. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bedden nam met 1,4 procent toe tot ongeveer 180.000. De bevolking groeide met 4 procent. De ontwikkeling was niet bij alle soorten instellingen gelijk. Zo steeg in verpleeghuizen het aantal bedden met 5.350 en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten met 3.100. Het aantal ziekenhuisbedden gaf daarentegen een duidelijke daling te zien. (ANP)