Krediet aan Azie 95 miljard gulden lager; Banken vluchten in staatsobligaties

AMSTERDAM, 30 NOV. Internationale banken hebben hun kredietverlening aan landen in Azie sterk teruggebracht in de eerste helft van dit jaar. In plaats daarvan hebben zij massaal staatsobligaties gekocht in de grootste industrielanden (G10).

Dit schrijft de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) vandaag in zijn jongste rapport over de internationale bankenmarkt.

De internationale bancaire kredietverlening aan landen in Azie liep terug met 51,7 miljard dollar (95 miljard gulden) tot 324,8 miljard dollar. Dat is een daling van ruim 14 procent.

Ook in het derde kwartaal heeft deze trend volgens de BIB doorgezet. De beweging uit risicovolle leningen naar minder riskante staatsleningen weerspiegelt de schrikreactie die volgde op de crisis in Azie en, in het derde kwartaal met name, de betalingsproblemen van Rusland. Dat kondigde op 17 augustus een effectieve stop op internationale betalingen aan en devalueerde de roebel. Gegevens over bankleningen in het derde kwartaal heeft de BIB nog niet, maar de door de organisatie beschreven omstandigheden duiden op een voortgaande terugtrekking van bankleningen uit opkomende markten.

De regio's Oost-Europa, waar 133,4 miljard aan bankleningen uitstaat, en Latijns Amerika (295,7 miljard) konden in het eerste halfjaar nog rekenen op een stijging van hun internationale bankkredieten. De kredietverlening aan Latijns Amerika groeide in het eerste halfjaar nog wel, maar die groei had alleen plaats in kredieten aan Brazilie. Andere landen in Latijns Amerika moesten het met minder bankleningen doen.

Hoewel internationale bankkredieten aan Azie over de gehele linie terugliepen waren het vooral lokale banken waaraan buitenlandse banken minder kredieten verleenden. Het aandeel van deze lokale banken in de totale kredietverlening vanuit het buitenland liep terug van 40,4 procent naar 37,3 procent.

In tegenstelling tot de schuldencrisis in Latijns Amerika van begin jaren tachtig, waar met name bancaire kredieten aan overheden speelden, zijn kredieten aan Azie vooral verleend aan lokale banken en bedrijven.

Dat heeft het oplossen van de crisis moeilijker gemaakt. Het waren vooral Japanse en Amerikaanse banken die hun kredieten aan Azie terugdrongen. Europese banken zijn nu goed voor drievijfde van alle internationale bankkredieten aan het gebied.

Opvallend aan de BIB-cijfers, die worden beschouwd als een van weinige betrouwbare bronnen over internationale bancaire kredietverlening, is dat de gemiddelde looptijd van leningen aan Azie scherp is opgelopen. Dit komt volgens de BIB door akkoorden die tussen banken en Zuid-Korea en Thailand zijn gesloten over het `doorrollen' van korte-termijnleningen door de banken waarmee ze in feite in langer lopende leningen zijn omgezet. Zuid-Korea werd vorig jaar vlak voor de kerst op het nippertje gered van de financiele ondergang door een haastig akkoord tussen het land en zijn bancaire cediteuren over het verlengen van korte-termijnkredieten.

De BIB noemt ook de mogelijkheid dat handelskredieten, die veelal kort lopen en snel moeten worden terugbetaald, door internationale banken sterk zijn teruggebracht.