GroenLinks stuurt aan op bestuurscrisis; Wethouder in Nijmegen weg

NIJMEGEN, 30 NOV. Het college van B en W in Nijmegen zal naar alle waarschijnlijkheid vallen. Vrijdagnacht stapte GroenLinks-wethouder T. Lucassen op uit onvrede met de gang van zaken in de coalitie, waarop het CDA liet weten dat het niet meer met GroenLinks wil samenwerken.

De bestuurscrisis is volgens GroenLinks, dat net als de PvdA en het CDA twee wethouders in het college van B en W heeft, te herleiden tot het kernakkoord, dat de drie partijen opstelden na de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar. In dat akkoord werd het beleid voor de komende jaren vastgelegd. GroenLinks meent nu dat PvdA en CDA gemaakte afspraken niet nakomen. Zo werd afgesproken dat er niet meer parkeerplaatsen zouden komen in de binnenstad, terwijl er bovendien meer aandacht zou komen voor de “sociale infrastructuur”: meer en betere kinderopvang, versterking van de wijkcentra.

“Daar is allemaal niets van gekomen”, zegt GroenLinks-wethouder A. Duit. “Er zijn juist meer parkeerplaatsen aangelegd. Het tekort van twintig miljoen gulden dat Nijmegen heeft, moet bovendien deels worden weggewerkt door bezuinigingen in de zachte sector. Dat willen wij niet.” Anders dan Lucassen, die niet wil reageren en zich heeft ziek gemeld, wil Duit wel in het college blijven. “Maar dan moeten de afspraken zoals die in het kernakkoord zijn vastgelegd, opnieuw door PvdA en CDA worden onderschreven.”

Bij CDA-wethouder R. Migo is het “lichtje nu wel uit”, zo zegt hij. Hij wil niet meer verder met GroenLinks. De afgelopen maanden was er al een aantal “incidenten” tussen GroenLinks enerzijds en PvdA en CDA anderzijds waardoor de samenwerking in het college “zeer moeizaam” verliep. “We hebben inderdaad vastgelegd dat er geen nieuwe parkeerplaatsen zouden komen. Maar er waren door allerlei omstandigheden grote problemen ontstaan met de bereikbaarheid. Daar moet je dan een oplossing voor bedenken, en dat wilde GroenLinks niet. Die had zijn standpunten verpakt in dogma's.”

GroenLinks heeft voor morgenmiddag een vergadering belegd met de drie collegepartijen. Migo zal daar, zo zegt hij, natuurlijk verschijnen. “Met het CDA valt altijd te praten.” Zijn standpunt blijft echter onveranderd. “Wij gaan niet meer met Groen Links in dit college.” Migo wil een nieuw college, met VVD en D66. De PvdA heeft GroenLinks tot woensdagavond de tijd gegeven zich als “loyale partner” op te stellen. Dat houdt onder andere in dat GroenLinks de aangekondigde bezuinigingen moet steunen.