CDA springt op de bres voor Nederlandse taal

DEN HAAG, 30 NOV. Het CDA vreest voor een tweedeling in de Nederlandse samenleving door het toenemende gebruik van vooral de Engelse taal. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken, niet alleen op papier maar vooral ook bij belangrijke openbare evenementen. Dat zei CDA-parlementarier Visser-Van Doorn maandag in de Tweede Kamer bij de behandeling van de cultuurbegroting.

Zij is bang voor een tweedeling tussen minder- en meeropgeleiden en tussen ouderen en jongeren. Het gebruik van Engelse termen neemt hand over hand en op alle fronten toe, stelde Visser-Van Doorn, en belemmert verschillende mensen in hun functioneren. “We moeten niet zo bescheiden doen over onze eigen taal”, waarschuwde het Kamerlid. Ze vindt handhaving van het Nederlands ook van belang voor onze identiteit in het nieuwe Europa.

Visser-Van Doorn klaagde ook over de honderden miljoenen die de monumentenzorg volgens haar nog te kort komt, ondanks het extra geld uit het regeerakkoord. Haar bereiken met name veel klachten van kerken. “Vrijwilligers haken af”, aldus de CDA-parlementarier. Ze is ook bezorgd over de kortingen op het kunstvakonderwijs en vreest voor commercialisering en vervlakking als staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur niet oppast met zijn plannen voor `cultureel ondernemerschap'. (ANP)