CDA-leden kritisch over partijleiding; Na verkiezing Van Rij

ROTTERDAM, 30 NOV. Pagina 7: `Jonkies' boos

De verkiezing van een nieuwe voorzitter heeft in het CDA tot onenigheid geleid. Een deel van de achterban is ongelukkig met de wijze waarop de partijtop kandidaat-voorzitter Marnix van Rij heeft aangewezen.

Op een partijraad in Rotterdam kritiseerden afgevaardigden afgelopen zaterdag de “beslotenheid” van de procedure. Partijleider Helgers weigerde met een beroep op vertrouwelijkheid opening van zaken te geven. Deze opstelling leidde tot een demonstratief vertrek van de aanwezige CDA-jongeren.

Van Rij is als enige kandidaat door het partijbestuur voorgedragen. Een meerderheid van het dagelijks bestuur was aanvankelijk voorstander van de Brabantse gedeputeerde Pieter van Geel. Anders dan Van Rij, die het voorzitterschap parttime gaat uitoefenen, wilde Van Geel fulltime voorzitter worden. Partijleider De Hoop Scheffer keerde zich binnenskamers tegen een kandidatuur van Van Geel. Hij wilde van meet af een parttime voorzitter.

In de partij wordt de opstelling van De Hoop Scheffer verklaard uit zijn wens dat het leiderschap van de partij eenduidig bij de voorzitter van de Tweede-Kamerfractie ligt. In de Kamerfractie bestaat al langer ongenoegen over de prominente opstelling van de huidige voorzitter Helgers, die het voorzitterschap net als alle eerder CDA-voorzitters fulltime uitoefent. Van Rij verklaarde direct na zijn voordracht dat hij zich niet als een “bewaker” van de Tweede-Kamerfractie gaat opstellen.

Van Geel vindt dat het CDA zijn procedure voor de verkiezing van een voorzitter opener moet maken. De praktijk waarbij een vertrouwenscommissie binnenskamers kandidaten selecteert, zou moeten worden vervangen door een procedure waarbij partijleden openlijk personen kandidaat kunnen stellen, zoals bij de PvdA het geval is, bepleitte Van Geel gisteren via Radio I. Formeel kunnen CDA-afdelingen nog tot 1 januari tegenkandidaten stellen. Binnen de partij wordt niet verwacht dat nog serieuze kandidaten zullen worden gesteld.

Van Rij zelf bezocht zaterdag, voor hij op de partijraad formeel werd voorgedragen, al een vergadering van het Brabantse CDA.

Behalve onvrede over de voorzitterskeuze ventileerde de partijraad ook kritiek op het standpunt dat de Tweede-Kamerfractie innam inzake het terugzenden van Bosniers met een zogenoemde A-status. Deze stellingname leidde enkele weken geleden tot het vertrek van Kamerlid De Milliano, de vroegere voorzitter van Artsen zonder Grenzen. Oud-senator prof. I.A. Diepenhorst zei over het standpunt van de CDA-fractie dat toegekende rechten niet achteraf kunnen worden teruggenomen. Oud-Kamerlid Koekkoek vroeg om een “breed debat”. De Hoop Scheffer erkende dat de partij verder moet debatteren over een “houdbaar' asielbeleid.