Zalm en Lafontaine

In NRC Handelsblad van 21 november publiceerde E.J. Bomhoff een slecht onderbouwd artikel over de oplossing voor de economische storm, die hij in Europa verwacht. Gesuggereerd wordt dat de Duitse minister Lafontaine voorstander zou zijn van een centrale bank, die de bankbiljettenpersen wat extra snel laat draaien. Lafontaine heeft echter slechts gevraagd om een extra renteverlaging door de Duitse Centrale Bank.

Een paar dagen geleden heeft de heer Douma van de FNV gepleit voor een Keynesiaanse aanpak bij de bestrijding van de werkloosheid (NRC Handelsblad, 18 november). Bomhoff noemt dit een economisch medicijn, dat niet gebaseerd is op een serieuze diagnose. Op geen enkele wijze geeft Bomhoff aan, wat mis is met de diagnose van Douma. Als gevolg van de goedkope concurrentie van buiten Europa gaan wij slechte tijden tegemoet volgens Bomhoff. 'Daaruit volgt, dat Europa het volgend jaar nog meer dan anders zal moeten hebben van de dienstensector.' Hoe dat dan zou moeten geschieden vermeldt Bomhoff niet.

Voorts vraagt hij zich af of de dienstensector baat heeft bij een hoger financieringstekort. Zijn antwoord is: 'Welnee'. Op zichzelf genomen is dit juist, maar het wordt een ander verhaal indien een (beperkt) financieringstekort het gevolg is van extra overheidsinvesteringen in bijvoorbeeld de infrastructuur. Van de extra koopkracht, die de consumenten daardoor ter beschikking krijgen zal de dienstensector ongetwijfeld kunnen profiteren.

    • A. Turkenbuerg