Witte vlekken

Mook In het artikel 'De laatste witte vlekken' (Z 14 nov) gaat Henk Donkers in op de expeditie van Colijn, Dozy en Wissel in 1936 naar de eeuwige sneeuw van de Carstensztoppen en vermeldt terloops dat eerdere expedities mislukt waren. Het is juist dat de Carstensztoppen niet eerder werden beklommen. Echter reeds in 1909 bereikten Lorentz en Van Nouhuys en een vijftal Dajaks een der hoogste bergen (de Wilhelminatop, thans Trikora) tot vlak onder de top. In tegenstelling tot Colijn beschikte de groep nog niet over vliegtuigen, luchtcartografie, radiocommunicatie en evenmin over alpine ervaring.

    • Dr. C.E. van Nouhuys