Vliegveld Beek

In NRC Handelsblad van 19 november staat in het artikel 'Nieuwe ronde in twist over geld voor vliegveld Beek' dat Gedeputeerde Tindemans blijkbaar niet heeft begrepen dat de 200 miljoen gulden van de Oost-Westbaan Maastricht-Aachen-Airport aangewend moet worden voor een structuurverbeterend project Zuid-Limburg, getuige zijn antwoord op een vraag van het Limburgs Dagblad terzake.

Het tegendeel is het geval. Ik denk dat de redacteur door selectief te citeren uit een Limburgse krant - het was overigens Dagblad de Limburger - een onjuist beeld van de werkelijkheid oproept. Een journalist van deze krant vroeg namelijk: “Hebben GS er niet over gedacht om compensatie te zoeken door versnelling van de autowegen in Limburg.' Mijn antwoord luidde: “Natuurlijk wel. Maar daar waren we snel uit. Rijkswegen moeten door het rijk betaald worden. Bovendien was uitbreiding van het vliegveld een structuurversterkend project voor Zuid-Limburg. Dus moest er ook een Zuid-Limburgs project voor terugkomen'. Waarop de journalist mij vroeg: “Maar dan hadden GS toch ook kunnen denken aan de A2-tunnel in Maastricht?'. Daar antwoordde ik op: “Ja, maar die kost veel meer.

Door slechts dat 'ja' te isoleren uit de geschetste context creeert u dus een andere werkelijkheid.

    • Drs.J. Tindemans
    • Lid Ged. Staten van Limburg