Terpstra wenst Nijpels alvast geluk

DEN HAAG, 28 NOV. Ed Nijpels is nog geen commissaris van de koningin in Friesland. Maar Erica Terpstra, partijgenote en concurrente van Nijpels bij de vervulling van de vacature, heeft hem gisteren alvast gefeliciteerd.

Al dagen lang gonst het van speculaties in de media dat oud-fractieleider Nijpels van de VVD straks naar het hoge noorden mag verhuizen. Maar het kabinet heeft daarover nog geen besluit genomen zei vice-premier Jorritsma (VVD) gisteren na afloop van de ministeraad. Dat kon niet verhinderen dat Terpstra, die ook in de race was voor de post, gisteren al een persbericht rondstuurde.

“Je kunt niet altijd een zondagskind zijn', luidde de laconieke eerste zin. “Ik had me graag voor Fryslan ingezet. Ik heb genoten van de hartelijke reacties van heel veel Friezen die me lieten weten dat ik welkom zou zijn, en ik ben hen daar dankbaar voor. Nu het anders gelopen is, wil ik Ed Nijpels van harte gelukwensen met zijn aanstaande benoeming en hem heel veel succes toewensen.'

“Mevrouw Terpstra is altijd al heel snel geweest', zei Jorritsma gisteren. Het kabinet had gisteren alleen over 'benoemingen' gesproken, zei ze. Wel zijn er “op korte termijn' waarschijnlijk komende week, besluiten te verwachten.

Tevens ontkende Jorritsma berichten dat er in het VVD-kamp irritatie zou bestaan over de manier waarop minister Peper (Binnenlandse Zaken) de benoeming van de Friese commissaris begeleidt. Hij zou buiten de VVD om zelf kandidaten uit liberale kring hebben benaderd, zoals de Europarlementarier J.K. Wiebenga.

De laatste bevestigt dat hij door Peper is benaderd “en ik was niet de enige'. Wiebenga heeft echter niet gesolliciteerd al stond hij wel op het lijstje van de provinciale vertrouwenscommissie.

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat de minister van Binnenlandse Zaken kandidaten polst voor wie de vertrouwenscommissie belangstelling heeft, doet hij of zij dat meestal in overleg met de fractievoorzitter van de betreffende partij. Dat is in dit geval niet gebeurd, bevestigen bronnen op Binnenlandse Zaken. Wel heeft Peper collega Jorritsma voorvrouw van het liberale smaldeel in het kabinet, ingelicht.