Sleepdienst Smit koopt concurrent Jan Kooren

ROTTERDAM, 28 NOV. Smit Havensleepdiensten is in een vergevorderd stadium met de overname van sleepdient Jan Kooren. Beide bedrijven voeren in de Rotterdamse haven sleepdiensten uit ter assistentie van zeeschepen. Wat voor bedrag met de overname is gemoeid is niet meegedeeld.

De commissie voor fusie-aangelegenheden van de SER, alsmede de vakbonden, ondernemingsraad en het personeel is van de voorgenomen overname op de hoogte gesteld. Het bedrijf van Jan Kooren exploiteert vier sleepboten in de haven. Smit Havensleepdiensten heeft 18 sleepboten. Smit Havensleepdiensten, onderdeel van Smit Internationale, heeft een martktaandeel in de Rotterdamse haven van ongeveer 65 procent. Met de overname van Kooren komt dat aandeel op bijna 70 procent.

De grote concurrent van beide bedrijven in Rotterdam is sleepdient Adriaan Kooren (Kotug) die met 10 boten een marktaandeel heeft van 30 procent. Het sleepbedrijf Fairplay uit Hamburg heeft in Rotterdam met vier boten een marktaandeel van ongeveer 2 procdent. Smit Havensleepdiensten heeft jarenlang vrijwel een monopolie gehad in de haven van Rotterdam. De kleine sleepdienst van Jan Kooren speelde slechts een marginale rol. In de jaren tachtig brak sleepbdrijf Adriaan Kooren (Kotug) de markt open, wat aanleiding gaf tot sociale onrust en diverse saneringen bij Smit. Vier jaar geleden leidde de overcapaciteit in de Rotterdamse haven tot een ernstig conflict nadat boze slepers van Smit op 19 februari 14 uur de Nieuwe Waterweg en het Caland-kanaal hadden geblokkeerd waardoor de Rotterdamse haven voor zeeschepen volledig was afgesloten.

Kotug breidde zijn actviteiten steeds verder uit. Op 1 februari 1996 begon het bedrijf ook sleepdiensten aan te bieden in de haven van Hamburg.Inmiddels heeft Kotug besloten om op 1 januari ook sleepdiensten in Bremerhaven aan te bieden.