Schiphol

Pauline van de Ven kent iemand die in de binnenstad van Amsterdam onder de uitvliegroute van de Zwanenburgbaan woonde, en daar een jaar studievertraging van ondervond. Een voorbeeld dat de lading van het opschrift van haar artikel 'Schiphol maakt hoofdstad onbewoonbaar' moet dekken (25 november). Wat mij betreft weer zo'n loze uitspraak die illustratief is voor wat tegenstanders van de luchthaven ons zo nu en dan willen doen geloven. Het is dit soort gebrom dat ik (wonend nabij de uitvliegroute van de Buitenveldertsebaan) niet meer kan horen.

    • M.J.E.G. de Gier