Ruzie aan het graf van Paulus

WENEN, 28 NOV. Een kardinaal en een bisschop die elkaar openlijk voor leugenaar uitmaken, een luidkeels uitgevochten ruzie aan het graf van de apostel Paulus en vijftien bisschoppen die tijdens een mis hun collega demonstratief de rug toekeren, overschaduwden het bezoek van de Oostenrijkse bisschoppen aan Rome. De reis, die de eensgezindheid van de bisschoppen had moeten tonen, heeft het conflict tussen de Weense kardinaal Christoph Schonborn en de bisschop van St. Polten, Kurt Krenn alleen maar verder laten escaleren.

Steen des aanstoots was het traditionele vijf-jaarlijkse verslag aan de paus, over de situatie in de kerkprovincie. Daarin maakten de bisschoppen melding van de wensen van de gelovigen. Die hadden tijdens een conferentie begin november vergaande hervormingen geeist. Volgens hen wordt het tijd dat de kerk haar verouderde voorstellingen over seksualiteit verandert en homoseksualiteit en echtscheiding accepteert het celibaat afschaft en vrouwen tot het priesterambt toelaat. De bisschoppen wijzen deze verlangens af maar vonden wel dat de paus geinformeerd moest worden.

Alleen bisschop Krenn vond de zogeheten 'Dialoog voor Oostenrijk' zoals de conferentie werd genoemd, overbodig. “Over ketterse ideeen valt niet te praten en daarmee hoeven we ook de paus niet lastig te vallen', was zijn standpunt.In Rome distantieerde Krenn zich van het bericht: hij zei het niet eens gezien te hebben. Toen zijn ambtsbroeders zeiden dat hij “niet de waarheid sprak' ontstak hij in woede en riep voor de verzamelde pers “laten de leugenaars hun bek houden'. Kardinaal Schonborn kondigde disciplinaire maatregelen aan, maar Krenn blijft olie op het vuur gooien. “Wilt u dat ik een half jaar in mijn onderbroek ga lopen?' vroeg hij aan een verslaggever van de Standard toen deze wilde weten of Krenn boete zou doen voor zijn provocaties en beledigingen.

Krenn heeft ook in het verleden regelmatig voor hoogoplopende conflicten gezorgd. Zo stak hij zijn waardering voor de extreem-rechtse politicus Jorg Haider niet onder stoelen of banken.. Velen namen het hem ook zeer kwalijk dat hij de van seksueel misbruik verdachte kardinaal Hans Hermann Groer verdedigde.

De bisschop vond het niet nodig dat de zaak-Groer onderzocht zou worden.

Groer kon niet hebben gefaald en bovendien was kritiek van onderdanen op de autoriteiten taboe. Dergelijke uitspraken bezorgen Krenn veel publiciteit en maken hem bij zijn fundamentalistische aanhang erg geliefd. Maar ze verdiepen intussen de kloof tussen deze groep en de gematigde en de naar hervormingen strevende gelovigen.

Schonborn, die inhoudelijk met Krenn op een lijn zit, probeert de kampen met diplomatiek taalgebruik en vage hoop voor de toekomst - misschien kan het celibaat in de komende eeuwen afgeschaft worden, zei hij - binnen de kerk te houden. Hij heeft nu kennelijk genoeg van de voortdurende tegenwerking en heeft het Vaticaan als scheidsrechter in dit conflict ingeschakeld.