Maartje Draak

Het ontroerende stuk van Marjoleine de Vos over de teloorgang van boeken waarbij ze de bibliotheek van Maartje Draak als voorbeeld nam (NRC Handelsblad, 23 november), behoeft een kleine aanvulling.

De collecties Science Fiction, Detectives en Kinderboeken vinden een onderdak in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. De meeste sprookjes gingen naar het P.J. Meertens Instituut. Professor Draak was immer jaren voorzitster van de Sprookjescommissie van de Nederlandse Academie van Wetenschappen.

De vakbibliotheek werd echter, nadat de Universiteitsbibliotheek van Utrecht daar iets uit had gezocht, door middel van veiling verspreid. Van het deel dat wij daar kochten en waarvan de catalogus zojuist bij ons verscheen, hopen wij dat door onze uitgebreide beschrijvingen vooral van haar aantekeningen (in handschrift) daarin - die wij van groot belang achten - de boeken het lot, dat Marjoleine de Vos zo treffend beschreef, zullen ontgaan.

    • Wilma Schuhmacher
    • Antiquariaat Schuhmacheramsterdam