Irak: met test op raket is geknoeid

NEW YORK, 28 NOV. De sporen van het dodelijke zenuwgas VX, die zijn aangetroffen op een fragment van een Iraaks wapen, zijn daar door derden op aangebracht om Irak in diskrediet te brengen.

Dat beweert de Iraakse onderminister van Buitenlandse Zaken Riyadh al-Qaisi in een brief aan de chef van de VN-wapeninspecteurs in Irak Richard Butler, die Bagdad een reeks vragen had gesteld over de Iraakse raketprogramma's en de programma's voor de fabricage van chemische wapens.

De controverse over het zenuwgas VX laaide op in juni, toen een Amerikaans laboratorium liet weten dat er op raketfragmenten uit Irak sporen waren aangetroffen van het chemische middel. Later werden andere fragmenten onderzocht in laboratoria in Frankrijk en Zwitserland. De Franse onderzoeken leverden onduidelijke testresultaten op, de Zwitsers vonden geen spoor van VX.

Volgens Riyadh al-Qaisi is het absoluut onmogelijk dat op het fragment dat in de VS is onderzocht, daadwerkelijk VX voorkwam, en dat de enig mogelijke conclusie is dat er met het fragment is geknoeid. Wie dat zou kunnen hebben gedaan wordt in de brief van de Iraakse onderminister niet gezegd. Volgens Al-Qaisi heeft men in Irak in het verleden wel pogingen gedaan bommen met VX te vullen, maar was men niet in staat de substantie te stabiliseren, als gevolg waarvan die na korte tijd uiteenviel. “Als gevolg daarvan bestaat er geen mogelijkheid dat de al-Hussein raket met VX kan zijn besmet', zo schreef hij Butler. Hij ging niet in op suggesties, als zouden de fragmenten die in Frankrijk Zwitserland en later ook weer in de VS zijn onderzocht en die geen tekenen van VX vertoonden, door de Iraki's konden zijn schoongemaakt.

Al-Qaisi wees een verzoek van Butler van de hand voor de overhandiging van onderdelen van een raketmotor, met het argument dat het verzoek “niet op technische of wetenschappelijke gronden te rechtvaardigen is'. (Reuters)