GVB komt terug op ziekteverzuim

AMSTERDAM, 28 NOV. De directie van het Amsterdamse Gemeentevervoerbedrijf (GVB) is teruggekomen op haar uitlatingen over 'georganiseerd ziekteverzuim' bij het GVB. De nieuwe directeur personeelszaken, J. Schermer, zei vorige week dat bij het GVB sprake is van “collectieve obstructie'. Werknemers zouden uit onvrede met de werksituatie met elkaar afspreken zich collectief ziek te melden. Het hoge ziekteverzuim bij het GVB van 12 a 15 procent zou hiervan het gevolg zijn.

De uitlatingen van Schermer veroorzaakten veel commotie onder het personeel. In gesprekken met de vakbonden heeft algemeen directeur A. Testa gisteren gezegd dat het slechts “een kleine minderheid van het personeel betreft'. Het hoge ziekteverzuim is volgens hem meer het gevolg van de hoge werkdruk door het personeelstekort, de arbeidsomstandigheden in de grote stad en de matige kwaliteit van het materieel. Ook laat de registratie en begeleiding van het ziekteverzuim te wensen over.

Testa heeft hierover het personeel een brief gestuurd. Hij schrijft wel dat er onregelmatigheden zijn geconstateerd in het ziekteverzuim. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. Volgens een GVB-woordvoerder wil geen van de directieleden nog een toelichting geven. Het GVB beschouwt de zaak als afgedaan.

FNV-bestuurder T. Gerritsma zegt ervan uit te gaan dat het om “een ernstige uitglijder van Schermer gaat en dat het in de toekomst niet weer gebeurt'. “We moeten inhoudelijke gesprekken hebben over de reorganisatie. Maar als je het personeel en de bonden tegen je in het harnas jaagt, wordt het moeilijk zo'n reorganisatie voor elkaar te krijgen', aldus Gerritsma.

Afgesproken is nu dat de directie en het GVB maandelijks overleg hebben. De FNV wil onder meer dat er een loopbaanplan komt en dat de conducteurs, die nu een Melkertbaan hebben een gewone functie krijgen. Het GVB kampt met grote problemen.

Zo lukte het in de afgelopen maanden door personeels- en materieelgebrek vaak niet aan de dienstregeling te voldoen. Gerritsma vindt de prestaties van Testa, die ruim twee jaar directeur is, “veel te laag'.