Groei vliegverkeer prioriteit Amsterdam

AMSTERDAM, 28 NOV. Groei tot 600.000 vliegbewegingen per jaar op de huidige locatie van Schiphol moet de komende jaren de hoogste prioriteit krijgen. Dat vindt het Amsterdamse college van B en W.

Deze groei is volgens het stadsbestuur mogelijk binnen de milieugrenzen die in 1995 zijn overeengekomen in de Planologische Kernbeslissing (PKB). Maar dan moet wel de nieuwe vijfde baan in 2003 in gebruik worden genomen. Mocht blijken dat de dubbeldoelstelling uit de PKB - zowel groei als verbetering van het milieu - niet haalbaar is, dan krijgt de groei de voorkeur, aldus wethouder H.Groen (VVD).

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft hierover een brief gestuurd aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat). Het kabinet neemt mogelijk op 18 december een beslissing over de toekomst van Schiphol.

Amsterdam is fel gekant tegen verplaatsing van Schiphol naar een kunstmatig eiland in de Noordzee. Hier zou slechts aanvullende start- en landingscapaciteit moeten komen. Op Schiphol moeten banen in gebruik blijven om de 'terminalfunctie' te waarborgen, aldus Groen. De vestiging van een hele luchthaven in zee leidt volgens hem tot het leegzuigen van stedelijke functies in de regio en tot kapitaalvernietiging. Zo wordt momenteel veel geinvesteerd in het kantorengebied Zuidas. Amsterdam ziet daarom niets in het door onder anderen minister Pronk (VROM) geopperde plan om op de lokatie Schiphol in een verre toekomst een nieuwe stad te bouwen.