Embryo's

Uit het artikel over het Hubrecht Laboratorium in Utrecht (Z 14 nov) kwam het beeld naar voren van wetenschappers die sterker begaan zijn met hun eigen roem en die van hun instituut (de eerste willen zijn en voortdurend nieuwe dingen ontdekken) dan met het welzijn van levende wezens.

Ze bagatelliseren het proefdierenleed en praten schamper over mensen die dat leed proberen te beperken.

Ze vestigen zo min mogelijk aandacht op het leed dat ze bij dieren aanrichten, maar zo veel mogelijk op het menselijk leed dat ze in de toekomst misschien gaan verlichten. Dat doet het natuurlijk goed.

Want iedereen heeft wel iemand met Parkinson of suikerziekte in de familie of vriendenkring die je genezing toewenst, en wie durft het dan te hebben over een muis of een zebravis?

    • Annelies Sturm