Clinton houdt vol: geen meineed; Antwoord op 81 vragen

WASHINGTON, 28 NOV. President Clinton houdt vol dat hij geen meineed pleegde toen hij onder ede ontkende dat hij een verhouding had met Monica Lewinsky. De ophef over zijn pogingen om de verhouding stil te houden is volgens hem “allang niet meer in de eerste plaats een juridische of politieke kwestie'.

Dit blijkt uit de schriftelijke antwoorden die de Amerikaanse president gisteren gaf op 81 vragen over de affaire-Lewinsky, die hem begin deze maand waren voorgelegd door Henry Hyde, de voorzitter van de commissie voor Justitie van het Huis van Afgevaardigden. De commissie onderzoekt of Clintons gedrag impeachment rechtvaardigt.

Medewerkers van Hyde zijn al begonnen om zogeheten impeachment-artikelen op te stellen, aanklachten die eerst in de commissie in stemming gebracht worden en daarna, als ze aangenomen zijn, in het voltallige Huis van Afgevaardigden. De artikelen richten zich op meineed, tegenwerking van het onderzoek, beinvloeding van getuigen en misbruik van macht.

Het idee om de president niet te straffen met impeachment, wat tot afzetting kan leiden, maar met een berisping, wint volgens The New York Times veld in het Huis van Afgevaardigden. Maar het is nog onduidelijk of er een meerderheid te vinden is voor de ene danwel de andere sanctie.

De vragen die Hyde aan Clinton had voorgelegd, begonnen allemaal met de zinsnede: 'Geeft u toe of ontkent u...' Maar Clinton weigerde zich naar die vorm te schikken en antwoordde uitgebreider. Gevraagd naar de waarachtigheid van zijn ontkenning, en die van Lewinsky, dat van een seksuele verhouding sprake was, antwoordde hij dat beide een definitie van seksuele verhouding hanteerden die uitsluitend betrekking heeft op geslachtsgemeenschap.

Clinton stelde in zijn antwoorden herhaaldelijk dat zijn getuigenis voor de grand jury, de geheime kamer van onderzoek in de zaak, “niet vals of misleidend' was. Sommige feiten of gebeurtenissen zegt hij zich niet te herinneren. De antwoorden van de president kunnen niet alleen een rol spelen bij de impeachment-procedure maar ook bij een eventueel proces als hij niet meer in functie is.

Gisteren kwam de president voor het goedkeuren van de antwoorden terug van het buitenverblijf Camp David, waar hij met familie en vrienden het lange Thanksgiving-weekeinde doorbrengt.