CAO-bod van de minister ergert scholen; 'Hermans negeert wensen'

ROTTERDAM, 28 NOV. De gezamenlijke schoolbesturen zijn boos over het “lage' CAO-bod van minister Hermans (Onderwijs) voor de lerarensalarissen. De schoolbesturen - werkgevers in het onderwijs - zeggen ook “niets terug te vinden' van hun wensen en suggesties voor de nieuwe CAO.

Hermans biedt leraren op basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen een salarisverhoging van 2,25 procent over anderhalf jaar en een eenmalige uitkering van 0,2 procent. Voor die twee onderdelen trekt hij 665 miljoen gulden uit. Daarnaast wil hij de kinderopvang voor (herintredende) leraren uitbreiden en de carriereperspectieven voor leraren vergroten door een systeem van 'competentiebeloning'. Dat houdt in dat goede leraren beter worden betaald dan slechte.

Ook wil Hermans de taak van basisschoolleiders verlichten door langdurig werklozen in te zetten als bijvoorbeeld concierge.

Twee van de vier onderwijsbonden kondigden donderdag aan dat leraren op 16 december een halve dag zullen staken, omdat het CAO-bod van Hermans “schandalig laag' is. Hun eisen ten aanzien van salaris- en arbeidsvoorwaarden kosten ruim 1,5 miljard gulden.

De werkgevers achten deze staking 'ongepast' omdat het vlak voor de kerstvakantie is, maar ze hebben wel een reeks bezwaren tegen Hermans' plannen.

Zo verwerpen ze het voorstel om competentiebeloning toe te passen bij leraren die een salarisachterstand hebben. Het gaat niet om de oudste of jongste leraren, wier salaris is verhoogd, maar om de middengroep. De minister wil leraren in die groep die goed presteren, extra betalen zodat zij hun salarisachterstand inlopen. De besturen werpen tegen dat comptentiebeloning, waarvoor het kabinet 210 miljoen gulden heeft uitgetrokken, een instrument is voor goed personeelsbeleid. “Het gaat niet aan om het aan te wenden voor salarisverbetering', aldus de besturen.

Verder verzetten zij zich tegen het voorstel om de taakverdeling tussen schoolleiders en -besturen te verhelderen.

“Dat is het absolute domein van die groepen zelf.' Ze betreuren het dat Hermans “alleen aandacht heeft voor de werkdruk van schoolleiders op basisscholen.' Die groep heeft de afgelopen maanden via de media veel aandacht gevraagd voor haar werkdruk. De schoolbesturen eisen meer geld voor de schoolleiders, geld dat zij naar eigen goeddunken moeten kunnen besteden.

Verder eisen de besturen geld om de lessen die vrijkomen doordat leraren ADV opnemen, volledig te kunnen laten geven door vervangers. Ze wijzen op de werkdruk van leraren op de middelbare scholen, die mede zou hebben geleid tot het tekort aan leraren.