Bisschoppen tevreden met belastingplan EU

De rooms-katholieke bisschoppen zijn tevreden over de plannen van de Europese Commissie voor harmonisatie van de belastingheffing op spaargelden en bedrijfswinsten. Dat heeft de Commissie van bisschoppelijke conferenties in de EU, gevestigd in Brussel, gisteren in een verklaring gezegd.

Volgens de bisschoppen zijn de belastingvoorstellen in overeenstemming met een encycliek van paus Johannes de 23ste die bepaalt dat het “in een eerlijk en rechtvaardig belastingsysteem van fundamenteel belang is dat de lasten worden verdeeld al naar gelang de draagkracht van de mensen'. (Reuters)