Verdubbeling plaatsen in kinderopvang op de tocht

DEN HAAG, 27 NOV. De verdubbeling van het aantal plaatsen in de kinderopvang, waar het kabinet op mikt, staat op de tocht. Staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) probeert komende dagen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ervan te overtuigen dat de beschikbare 250 miljoen gulden die ze van Den Haag ontvangen, volledig aan kinderopvang moet worden besteed.

De VNG kan volgens de geldende regels aanspraak maken op een bedrag van 42 miljoen gulden voor het gemeentefonds als het kabinet in 2002 250 miljoen gulden investeert in kinderopvangplaatsen. De gemeenten zien die 42 miljoen graag als extra bedrag bovenop die 250 miljoen gulden. Minister Zalm (Financien) weigert dat te geven. Volgens de VNG moet de 42 miljoen daarom maar uit de pot van 250 miljoen gulden komen.

Vliegenthart vreest dat er dan zo'n 10.000 opvangplaatsen niet zullen worden gerealiseerd. De verdubbeling van 75.000 tot 150.000 plaatsen, zoals het kabinet had toegezegd, wordt dan niet verwezenlijkt. Vliegenthart verwacht immers dat de gemeenten, die vrij zijn in de besteding van het geld uit het gemeentefonds, eerder geld uitgeven aan andere prioriteiten, zoals groen of verlichting, dan aan kinderopvang. De uitbreiding van de kinderopvang vindt geleidelijk plaats. In 1999 is daarvoor 50 miljoen gulden beschikbaar.

De staatssecretaris wil de VNG wel toezeggen dat over vier jaar het geld gewoon in het gemeentefonds wordt gestort. Dan zijn de geplande opvangplaatsen overal gerealiseerd en is het voor gemeenten moeilijker het daarvoor benodigde geld aan andere zaken te besteden. Vliegenthart hoopt dat de VNG inschikt, zo heeft ze bezorgde Tweede-Kamerleden gezegd die haar om opheldering hebben gevraagd over de kwestie.