Schroder: geen data uitbreiding van EU

BRUSSEL, 27 NOV. De Duitse bondskanselier Schroder vindt dat geen data genoemd moeten worden voor de uitbreiding van de Europese Unie naar Oost-Europa. “De toetredingsonderhandelingen zijn een proces. Je kunt niet voorspellen wanneer het is afgerond', aldus Schroder die gisteren voor het eerst sinds zijn aantreden als bondskanselier op bezoek was bij de Europese Commissie.

De formele datum die de Commissie voor de eerste uitbreidingsronde hanteert is 2002. Binnenskamers wordt wel gezegd dat het eerder 2005 zal worden, maar om het `momentum' niet te verliezen wordt formeel aan 2002 vastgehouden. Ook de Oost-Europese kandidaten dringen er op aan dat de toetreding, waarvoor ze al inspanningen hebben geleverd, niet eindeloos wordt uitgesteld. De EU is dit jaar onderhandelingen over toetreding begonnen met Polen, Tsjechie, Hongarije, Estland, Slovenie en Cyprus.

Schroder zei verder dat de Duitse EU-bijdrage omlaag moet. “We willen niet tot in de eeuwigheid een onevenwichtigheid in de nettobetalerspositie laten bestaan', aldus Schroder. Behalve Duitsland willen ook Nederland, Oostenrijk en Zweden dat hun bijdrage aan de EU wordt verminderd. Schroder zei dat hij de visie deelt van zijn voorganger Kohl over de Europese eenwording. “Maar de economische en financiele randvoorwaarden zijn veel moeilijker geworden.'