Schokbrekers ING hard nodig op hectische markt

ROTTERDAM, 27 NOV. De winstcijfers van ING vertonen nog steeds een opgaande lijn maar de “hectische financiele markten' beginnen toch echt pijn te gaan.

Bankverzekeraar ING beschikt over een paar uitstekende schokbrekers. Zelfs een verlies bij dochter Barings van meer dan 1 miljard gulden krijgt de financiele gigant niet van de weg. Voor het eerst in de geschiedenis van het financiele concern moeten de bancaire activiteiten een kwartaalverlies slikken en wat doet de belegger? Die haalt opgelucht adem en laat de koers van het aandeel met ruim 3 procent stijgen.

“ING had de belegger natuurlijk in oktober al gewaarschuwd met een bijgestelde prognose', stelt analist Nico van Geest van SNS Securities.“Wanneer de cijfers na zo'n waarschuwing worden gepresenteerd, gaan de koersen steevast weer omhoog. Het blijkt dan altijd mee te vallen. Maar hoe langer ik naar de cijfers kijk, hoe meer ik schrik van de feiten.'

Gisteren maakte ING bekend over de eerste negen maanden een nettowinst van 4,86 miljard gulden te hebben geboekt, een stijging van maar liefst 42 procent. Maar wanneer het concern, met Nationale-Nederlanden, Barings, Postbank en BBL in zijn gelederen, de incidentele meevallers en de aankopen niet meetelt, blijft een nettowinstdaling van een kwart over.

Een kwartaal van extremen, zegt Van Geest over de ING-rescultaten van juli tot oktober. Tegenover het megaverlies bij Barings komt ING ook met een reeks van financiele meevallers die het leed verzachten. Zo brengt de verkoop van een aantal activiteiten en belangen (Amerikaanse schadeverzekeraar, Libertel, Kredietbank) zo'n 1,5 miljard gulden in het laatje. Verder blijken jonge ING-dochters als de Belgische bank BBL en de Amerikaanse zakenbank Furman Selz boven verwachting goed te draaien. Dat scheelt in vergelijking met vorig jaar een plus van nog eens 1 miljard gulden.

En dan blijkt ook het `afscheidscadeautje' van oud-voorzitter Aad Jacobs zijn vruchten af te werpen: bij de laatste jaarcijfers onder zijn leiding werd afgesproken de resultaten die op beleggingen worden behaald voortaan bij de winst op te tellen. Voordeel dit jaar: nog eens 1 miljard. Dat brengt het totaal aan meevallers op 3,5 miljard gulden, en dan zijn de goede resultaten van de verzekeringsactiviteiten (plus 70 procent) nog niet genoemd. “Met zulke meevallers tennis je die 2 miljard aan mogelijke tegenvallers lekker weg', constateert Van Geest.

Na een aantal uitstekende jaren blijkt ING de plotselinge hobbels op de weg (“hectische markten') gemakkelijk te kunnen nemen. Misschien is het daarom zo verbazingwekkend dat het concern erg voorzichtig is voor het vierde kwartaal. ING houdt vast aan de prognose dat de winst per aandeel dit jaar met zo'n 15 procent zal toenemen. Deze winstgroei wordt alleen al gerealiseerd door voor het eerst de resultaten op de beleggingen mee te tellen.

Om de eigen prognose waar te maken hoeft het concern in het vierde kwartaal slechts een winst per aandeel te boeken van 83 cent terwijl de laatste drie maanden van vorig jaar nog goed waren voor 141 cent. “Bijzonder conservatief, want in vergelijking met begin oktober is de situatie op de financiele markten ook weer flink verbeterd. Het vasthouden aan de prognose betekent waarschijnlijk dat ING in het laatste kwartaal flinke voorzieningen zal treffen om de problemen op te lossen', aldus Van Geest. Ook zal ING ernstig rekening blijven houden met nieuwe klappen op de beurzen. Zelf stelt de bank “een laag activiteitenniveau op de financiele markten' te verwachten.

Ook in het derde kwartaal is al met forse stroppen rekening gehouden.

Zo heeft de bankenpoot, naast het grote verlies van ING Barings, nog eens 900 miljoen gulden opzijgelegd voor stroppen op de financiele markten in Rusland en Azie. “En de verliezen bij ING Barings zijn door het afbouwen van de handelsportefeuilles ook genomen. De resultaten bij die dochter kunnen nu alleen nog maar meevallen, zeker omdat de beurzen wereldwijd weer flink zijn aangetrokken', stelt Hans Pluijgers van Effectenbank Kempen. “Dat er nu een eind is gekomen aan die verliezen bij Barings verklaart volgens mij deels de opluchting bij de belegger. Vanaf nu wordt er bij Barings niet meer voor eigen rekening gehandeld.' De zakenbank ziet de komende maanden 1200 van de 6000 medewerkers vertrekken.

Naast de extra bijdrage aan de stroppenpot van 900 miljoen - in het potje zit nu 1,5 miljard gulden - heeft ING ook nog eens 337 miljoen gulden gereserveerd om zich te beschermen tegen de lage rentestand. Door de lage rente moet ING geld bijleggen om aan bijvoorbeeld polishouders van levensverzekeringen het gegarandeerde rendement (4 procent) te bieden. Voor het veelbesproken millenniumprobleem is nog eens 200 miljoen uitgetrokken, waarmee de spaarpot voor de eeuwwisseling het miljard benadert.

De vele voorzieningen geven de belegger het veilige idee dat eventuele tegenvallers nauwelijks nog pijn kunnen doen. Of alle appeltjes voor de dorst voldoende zijn? Bij de presentatie van de halfjaarcijfers in augustus leek een stroppenpot van 400 miljoen voor problemen op de opkomende markten ruim voldoende. Directievoorzitter G. van der Lugt schatte de schade toen op zo'n 270 miljoen. “Dan houden wij nog 130 miljoen van de 400 miljoen over', zei hij toen. Inmiddels is alleen al voor Azie en Rusland 1.000 miljard uitgetrokken.

    • Erik van der Walle