R.L. Erenstein

R.L. Erenstein (red.): Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Gebonden Amsterdam University Press 1996, van f139,50 voor f75,-. Steven Sterk Utrecht.

`Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen', zo luidt de ondertitel van dit fraaie overzichtswerk waaraan tientallen theaterhistorici meewerkten. Het lijvige boek is opgebouwd uit zo'n 120 artikelen die elk een belangrijke ontwikkeling in de toneelgeschiedenis voor hun rekening nemen: vanaf het eerste liturgische drama uit de Middeleeuwen, tot aan spraakmakende voostellingen uit de afgelopen jaren tachtig en negentig. Uitvoerig, meer dan dertig pagina's tellend register.

    • Henk Lagerwaard