Oliver Sacks

Oliver Sacks: The island of the colour-blind. Paperback, Picador 1996 van f33,40 voor f9,95. Het Martyrium Amsterdam.

In 1993 bracht Oliver Sacks een bezoek aan Micronesie, nieuwsgierig als hij was geworden naar de aard van twee zeldzame neurologische aandoeningen die daar voorkomen: totale kleurenblindheid op het eilandje Pingelam, en - op Guam - een dodelijke ziekte van het zenuwstel. Hij schreef een verslag, met zowel aandacht voor het wel en wee van de patienten die hij op de eilanden aantrof, als voor de historie van het gebied, de natuur en het pure plezier bij het reizen ondervonden.

    • Henk Lagerwaard