Mozart

Het artikel van Rob Zuidam, `Onbekend deeltijdwerk van Mozart' (CS 6 november) noopt mij tot twee opmerkingen:

1) In 1780 schreef Mozart op verzoek van Schikaneder een aria die ingelast moest worden in een Duitse versie van een stuk van Carlo Gozzi ('Die zwei schlaflosen Nachte'). Aan de onvoltooid gebleven opera Zaide (niet Zaida) begon Mozart waarschijnlijk in 1779; ze heeft met Schikaneder niets te maken; de tekst is van Johann Andreas Schachtner (1731-1795).

2) De uitdrukking `narrisches zeug' komt voor in een brief van Leopold Mozart uit 1768; ze heeft niet betrekking op enigerlei werk van zijn zoon, maar op het soort kluchten waarop het Weense publiek verzot was. Van Die Liebesprobe is niet meer bekend dan een ontwerptekst die door Mozart-biograaf Otto Jahn in zijn boek uit 1856-59 is overgeleverd; Leopold Mozart spreekt er nergens over. Aangezien hij op 28 mei 1787 is overleden, kan hij ook geen geringschattende opmerkingen over Mozarts deelname aan `Der Stein der Weisen' hebben gemaakt.

    • Marius Flothuis