Mario Manieri Elia

Mario Manieri Elia: Louis Henry Sullivan. Gebonden, Princeton 1995, van f139,20 voor f49,50. Premsela Amsterdam.

Prachtig uitgegeven boek over Louis Henry Sullivan (1856-1924): een van de invloedrijkste Amerikaanse architecten uit de negentiende eeuw, mentor van Frank Lloyd Wright, en grondlegger van de zogenaamde Chicago School. Elia volgt het leven van `de Amerikaanse Berlage' op de voet, met een hoofdrol voor de vele imposante werken die hij op zijn naam heeft staan. Bij de Boekenmarkt Den Haag ligt een andere interessante architectuurstudie in de ramsj: Italian renaissance architecture (van Henry Millon), een minutieus overzicht van het werk van onder anderen Alberti, Michelangelo en Bramante (van f113,80 voor f49,90).

    • Henk Lagerwaard